เข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบเพื่อดูใบแจ้งหนี้ออนไลน์

   ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ทางข้อความ โดยท่านจะได้รับข้อความหลังจากวันงานประมูล 1 วัน หากท่านพบปัญหาการใช้งานหรือไม่ได้รับข้อความ สามารถติดต่อได้ที่ 084-088-9205

 

หมายเหตุ : ระบบออนไลน์  >>เปิดให้บริการแล้ว<<

ลูกค้าที่ต้องการขอรับใบแจ้งหนี้ทาง FAX. ติดต่อ 02-704-9555 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

สอบถามการใช้งานระบบ/ขอรหัสผ่าน ติดต่อ 02-704-9530 (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)